بزرگترین حراج بیوتی سال 1400 در بلک فرایدی
  • شاید وقتی برای اولین بار نام بلک فرایدی را شنیدید، خیال کردید که بلک فرایدی که در فارسی به جمعه سیاه ترجمه شده به معنای روز نحسی است. روزی که مثلاً مردم قرار است عزاداری کنند یا سالگرد قتل عام مردمی را در جایی از دنیا گرامی دارند، شمع روشن کنند و موسیقی اندوهناکی گوش دهند!!!