بودجه بدون نفت
  • عضو هیات رئیسه مجلس کاهش تراز عملیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و اتصال درآمدهای نفتی به توسعه را از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده دانست و گفت: شناسایی مودیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی، به ما اجازه تحقق «بودجه بدون نفت» را خواهد داد که این دستاورد بزرگی برای کشور است.