راه اندازی سامانه نظارت بر قرعه کشی خودرو از هفته آینده