ربع سکه در بورس
  • هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد با هدف کاهش قیمت و حباب ربع سکه، به عرضه ۵۰۰ هزار قطعه از این نوع سکه در بورس کالا اقدام خواهد کرد.