روز تعطیل
  • رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با افکارنیوز:

    اسماعیلی گفت: ما در کمیسیون مصوب کردیم که جمعه و شنبه به جای پنجشنبه ها به عنوان روز تعطیل باشد . همانطور که طرح تعطیلی شنبه ها به جای پنج شنبه در دستور کار روز 6 شهریور کمیسیون بود و تصویب شد، احتمال دارد که به زودی به صحن علنی مجلس بیاید.

  • طول این پل شیشه‌ای به 200 متر می‌رسد و در روزهای تعطیل در هر روز تقریبا 3 هزار نفر از آن بازدید می‌کنند؛ به علت متقاضیان زیادی که مایل به دیدن پل هستند، زمان بازدید از آن کوتاه است.