زاد و ولد
  • نرخ باروری در کره جنوبی در پایین سطح در مقیاس جهانی قرار دارد. کره جنوبی چندین دهه است که درگیر مبارزه‌ برای آینده خود و مقابله با کاهش جمعیت است. به نظر می‌رسد آمارهای دولتی منتشر شده در سالهای اخیر نشان می دهد چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در حال باختن در این نبرد است.

  • طبق تخمین‌های سازمان ملل و مرکز آمار ایران درباره جمعیت کشور، در صورت تحقق فرضیه‌های مختلف باروری، ایران تا ۳۰ سال آینده جمعیتی بین ۹۰ تا ۱۰۴ میلیون نفر خواهد داشت.

  • آمار‌ها می‌گویند که جمعیت ایران در حال رد شدن از مرز ۸۰ میلیون نفر است. جمعیتی که بخش اعظمش به موالید دهه شصت مربوط می‌شود. سناریو‌های مختلفی درباره جمعیت ایران در سال‌های آینده منتشر شده که حکایت از افزایش جمعیت ایران دارد.

  • محمودی گفت: در سال‌های اخیر با افزایش زاد و ولد مواجه بودیم، اما در مقابل با کاهش نرخ رشد جمعیت همراه بوده ایم، چون زاد و ولد بازای هر هزار نفر کاهش یافته است که این رقم از سال ۹۰ از ۱، ۶ به ۱، ۲۴ در سال ۹۵ رسیده است.

  • یک مقام ارشد دولت چین روز شنبه (امروز) گفت سیاست دوفرزندی پکن «نتایجی ملموس» به همراه داشته است و انتظار می‌رود نرخ زاد و ولد در این کشور تا سال 2020 افزایش یابد.