سال 92
  • کمتر از 8 ماه به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری زمان باقی است و از عمر دولت یازدهم نیز چیزی نمانده؛ دولتی که رییس جمهورش در زمان انتخابات سال 92 وعده های بسیاری را در حوزه های مختلف به مردم داد و با قول حل مشکلات به ویژه در زمینه اقتصادی توانست اکثریت آرا را برای تشکیل دولت کسب کند.

  • عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد جلسات کمیسیون تلفیق برای رسیدگی تخصصی به بندهای مختلف بودجه ۹۲ سال آینده آغاز می‌شود، البته ممکن است تلفیق پیش از پایان سال جاری نشست‌های مقدماتی داشته باشد