سخنگویی کاخ سفید
  • دولت دموکرات جو بایدن که با بحران های عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو است، در مسیر سقوط اخلاقی گام برمی‌دارد و یک همجنس‌گرا را به سمت سخنگویی کاخ سفید منصوب کرده است.