سند زدن خودرو
  • بلاتکلیفی در سندزدن خودرو در دفترخانه و یا انتقال برگ سبز؛

    نحوه خرید و فروش ماشین و انتقال سند خودرو را در این مطلب می خوانید.