شعار سال ۱۴۰۳
  • سعیدی در گفت و گو با افکارنیوز:

    عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس ضمن انتقاد از سنگ اندازی برخی مسئولان در مسیر کارآفرینان گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و موارد متعدد دیگر مشارکت مردم در تولید مشخص شده اما متاسفانه با نگاهی که از سوی برخی مسئولین به خصوص برای کارآفرینان وجود دارد به جای اصلاح روند مشارکت مردم بیشتر در مسیر آنان سنگ‌اندازی می‌شود.