شفاف‌سازی اقتصاد
  • ۶ بند از ۴۰ بند اصلاحی دولت در بودجه سال جاری، ایجاد نورافکن شفافیتی است که مردم را به امور خود و کشور آگاه و مَحرم می‌کند و این تغییرات می‌تواند شفافیت را از ژست‌های سیاسی تریبون‌ها به میدان اجرا آورد، امضاهای طلایی و سفارش‌های رانتی را جمع کرده و مدیران دولت را پاسخگوی مردم سازد.