شیخ فضل الله نوری
  • «کریم دواتگر» ضارب شیخ‌ فضل‌الله نوری درست ۸ سال پس از شهادت شیخ فضل‌الله به دست رفقای خویش در کمیته مجازات ترور شد. علی حاتمی در سریال هزاردستان از این شخص و کمیته مجازات الهام گرفت و هزاردستان را ساخت.