ملکه الیزابت دوم
  • جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا روز شنبه به وقت محلی برای شرکت در مراسم تدفین ملکه انگلیس راهی لندن شد.

  • با مرگ ملکه موج تبلیغات برای مقدس جلوه دادن او به جریان افتاده است که ادعای رویت چهره او در ماه، نگرانی از خودکشی زنبورها و کاهش شمار کلاغ های برج لندن ازجمله عناصر مضحک این نمایش خرافی‌اند.

  • ملکه الیزابت دوم پس از ۷۰ سال سلطنت، پنجشنبه گذشته در کاخ خود در اسکاتلند مُرد. وی در طول 7 دهه سلطنت خود رویدادهای مهمی را در سطح داخلی و بین‌المللی از سر گذراند .

  • درگذشت الیزابت الکساندر ماری معروف به الیزابت دوم ملکه کهنسال و خندان انگلیس بعد از ۷ دهه سلطنت و تبعات ناشی از آن این روزها به یکی از اخبار مهم رسانه های مختلف جهان در ارتباط با اروپا تبدیل شده است.

  • در دنیایی که صدها میلیون نفر در گوشه و کنار کره زمین بهای سلسله جنگ‌های بی‌پایانی را می‌دهند که آنگلوساکسون‌ها به بهانه حمایت از دموکراسی راه انداخته‌اند، سوگواری برای یک پیرزن 96 ساله انگلیسی که 70 سال به شکل موروثی، حتی بدون تظاهر به رعایت سلسله‌مراتب دموکراتیک و بدون اخذ حتی یک رای از مردمی که بر آنها سلطنت می‌کرد، حکم می‌راند، چیزی فراتر از یک «طنز تلخ» است.