موج گرما آمریکا
  • شبکه خبری سی ان ان گزارش داد: درحالی که هنوز وارد فصل تابستان نشده ایم، بخش های مهمی از آمریکا با موج گرمای بی سابقه ای مواجه و میلیون‌ها نفر از ساکنان این مناطق را تحت تاثیر قرار داده است.