نرمش قهرمانانه
  • حسین رئیسی در گفت‌وگو با افکارنیوز:

    رئیسی گفت: عزت در دیپلماسی زمانی تامین خواهد شد که روز به روز در تامین نیازهای داخلی کشورمان توامندتر شویم و نیازمندیمان به بیرون از مرزها کاهش یابد و در زمان مذاکرات بدانیم حد و مرزهای انعطاف و خطوط قرمز چیست.

  • انقلاب و نظام اسلامی طی چهاردهه تاریخ حماسی و شکوهمند مبارزه و پایداری در برابر نظام تجاوزگر و سلطه‌طلب غرب تجددی به رهبری آمریکا، هیچ‌گاه در موقعیتی چنین خطیر و سرنوشت‌ساز قرار نداشته است که اکنون به شکل تناقض‌آمیزی درگیر آن می‌باشد.

  • یادداشت /

    بی‌بی‌سی با وقاحت از تأکید رهبر‌معظم‌انقلاب بر «نرمش قهرمانانه» با عنوان، مقدمه‌ای برای نوشیدن جام زهر! یاد کرد و برخی آن را با صلح امام حسن(ع) مقایسه کردند و… همه از ظن خود به تفسیر و تحلیل بیانات حضرت آقا پرداخته بودند.