نظم تحمیلی
  • خرمشهر از جهات مختلف، با نمادها و نشانه‌ها غنی‌شده است و از این نظر شهری ویژه به‌حساب می‌آید. از مسجد جامعی که همچون مروارید در صدف، کانون و محور شهر است گرفته تا نام زیبا و پرمعنای آن. نام این شهر ما را به یاد بیت‌المقدس یا اورشلیم می‌اندازد که هر دو به معنای دیاری پاک و مصفا و خرم است.