نوسان بازار ارز
  • کارشناس اقتصادی در گفت و گو با افکارنیوز تشریح کرد:

    یک کارشناس اقتصادی گفت: موضوع اصلی در افزایش نرخ ارز آزادی معامله های غیر رسمی کلان ارز چه به صورت اسکناس و چه به شکل معاملات فردایی یا از طریق حواله است که افزایش قیمت ها را روز به روز تشدید می کند.