هالک قلابی
  • والدیر سگاتو، ملقب به هالک برزیلی به علت مصرف بیش از حد روغن خطرناک برای افزایش حجم عضلانی به علت تنگی نفش درگذشت.