وزارت خارجه طالبان
  • معاون سخنگوی گروه طالبان افغانستان امروز سه شنبه در صفحه توئیتر خود نوشت که یک هیات از وزارت خارجه طالبان در آینده نزدیک به تهران سفر می کند.

  • سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه داعش تهدیدی جدی در افغانستان نیست، تاکید کرد که این گروه تروریستی از لحاظ عقیدتی و مذهبی جایی در افغانستان ندارد.

  • به نظر می‌رسد دیدار مسعود و متقی آخرین ضربه را به توهمات توئیتری و اینستاگرامی افرادی وارد کرد که درکی از مناسبات واقعی عرصه سیاست و منافع ملی ندارند. احمد مسعود در حال حاضر دست بسیار پایینی در گفت‌وگو با طالبان دارد، زیرا هیچ قسمتی از افغانستان تحت تسلط وی نیست.