پارتیشن اداری
  • این روزها استفاده از انواع پارتیشن، در اداره ها بسیار رواج پیدا کرده است. و بسیاری از کارفرمایان به منظور جداسازی محیط کارکنان و صرفه جویی در هزینه های خود از پارتیشن اداری استفاده می کنند.

  • کالاهای تولید شده توسط مجموعه نوژن – اعم از میزهای مدیریتی و کنفرانس، پارتیشن اداری، صندلی های اداری و مدیریتی و هم چنین فایل ها و کمدهای اداری – به طور مستقیم با سلامت کاربران و مصرف کنندگان ارتباط دارند؛ لذا حفظ کیفیت و انطباق با استانداردهای جهانی معنایی بیش از حفظ سهم بازار و سودآوری پیدا می کند و تبدیل به مقوله ای اخلاقی می گردد که توجه به آن چیزی فراتر از دایره محاسبات اقتصادی و تجاری است.