پروژه‌های توسعه‌ای
  • امروز چهارشنبه ۲۳ نوامبر در مراسمی با حضور وزیر برنامه‌ریزی عراق و سفیر امریکا در بغداد، توافق‌نامه اجرایی کمک مالی امریکا برای پروژه‌های توسعه‌ای در عراق امضا شد.