چهل دختر
  • بارگاه امامزاده چهل دختر در چهار کیلومتری شرق روستای نجم آباد از توابع شهرستان نظرآباد که در منطقه ی مسطحی واقع شده و گویا این روزها مسئولین میراث فرهنگی شهرستان این بنای تاریخی را بدست فراموشی سپرده اند و شرایط مناسبی ندارد.