کودتا
  • در حالیکه دیوان عالی برزیل فرماندار پایتخت را به دلیل قصور در برقراری امنیت برکنار کرده است، مقام های آمریکایی یورش حامیان رئیس جمهوری پیشین به ساختمان ای دولتی را محکوم کرده و برخی از نمایندگان خواهان بازگرداندن بولسونارو به کشورش شدند.

  • جریانات و حوادث سخت چند ماه اخیر که در قالب توطئه‌های پیچیده جنگ ترکیبی و شناختی و با چاشنی خشونت و آشوب بر ملت و وطن ما تحمیل کردند را نباید جز در راستای هراس روز افزون غربی‌ها از فروپاشی اجتماعی سیاسی و تمدنی این اردوگاه دید.

  • 38003 دروغ تنها ظرف 46 روز اخیر توسط 5 رسانه فارسی‌زبان بیگانه فقط در فضای مجازی منتشر شده است؛ یعنی به‌طور متوسط هر 100 ثانیه یک دروغ. آن‌طور که «اندرو کراکر» درباره تاریخ 60 ساله سرویس BBC جهانی تا 1990 می‌نویسد، میانماری‌ها این شبکه را «آسمانی پر از دروغ» لقب داده بودند؛ در مورد ایران اما به نظر می‌رسد ماجرا خیلی وسیع‌تر است. ما با «کهکشانی پر از دروغ» روبه‌رو هستیم.

  • وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا درباره نقش رسانه‌های غربی در تشدید اعتراضات گفت: بعضی از این شبکه‌ها که از لندن هدایت می‌شوند علنا مردم را به شورش و کشتن ترغیب می‌کنند، ایران جایی نیست که کسی بتواند کودتا یا انقلاب رنگی کند.