یو پی اس لاین اینترالکتیو
  • زمانی که برق شهری قطع می شود، UPS بدون درنگ و وقفه برق مورد نیاز دستگاه الکتریکی را تامین می کند. سیستم یو پی اس، دارای مزایای بسیار گسترده ای است. در ادامه تعدادی از مزایای استفاده از سیستم یو پی اس بیان می شود.