پهپادهای انتحاری ارتش به نمایش گذاشته شد

  سامانه‌های پهپادی از جمله پهپادهای انتحاری ارتش صبح امروز (چهار شنبه ۲۹ فروردین ماه) در مراسم رژه روز ارتش از مقابل جایگاه عبور کردند.

سامانه‌های پهپادی به نمایش گذاشته شده در این مراسم در حوزه‌های شناسایی، رزمی، انتحاری، پدافندی و… قابلیت اجرای عملیات دارند.

همچنین در این مراسم سامانه‌های پهپادی که به طور شبکه‌محور قابلیت اجرای عملیات جمعی دارند نیز به نمایش گذاشته شد.

پهپادهای انتحاری ارتش به نمایش گذاشته شد