رضوان حکیم زاده ، معاون آموزش ابتدایی در نشست خبری مجازی  با موضوع «واگذاری مهد کودک ها به وزارت آموزش و پرورش و بسته تحولی خوانا» اظهار کرد: کودکان زیر ۴ سال و ۴ تا ۶ سال داریم که گروه اول زیر مجموعه مهدهای کودک و گروه دوم زیر مجموعه آموزش و پرورش هستند؛ این موضوع چالش برانگیز است.

او ادامه داد: ورود چند گانه دستگاه های دیگر به موضوع مهدهای کودک، چالش بعدی بود که با آن مواجه شدیم. بر این اساس چند نهاد همچون مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس وارد عمل شدند تا موضوع تعارض میان دستگاه های مختلف حل شود.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه مهدهای کودک فعال باید مجددا از وزارت آموزش و پرورش مجوز دریافت کنند، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از این به بعد صدور مجوز تاسیس مهد کودک به عهده وزارت آموزش و پرورش است.