یار محمد حسین بر مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی آموزش و پرورش درباره علت کسری حقوق دانشجومعلمان در ایام کرونا و امکان تغییر در روال قانونی آن اظهار کرد: در دانشگاه فرهنگیان بخشی از هزینه‌ها همچون هزینه خوابگاه و غذا توسط دانشجومعلمان پرداخت می‌شود و کسر حقوق هم به همین علت است.

او ادامه داد: اخیرا میزان حقوق و دریافتی دانشجومعلمان رشد خوبی داشت و همین عامل باعث شد تا میزان کسر از حقوق آن‌ها مشهود باشد.

مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه با توجه به دریافتی، میزان کسر از حقوق نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: با توجه به این شرایط پیشنهاد جدیدی در نظر گرفتیم تا میزان کسر از حقوق با سازوکاری جدید تعریف شود.

حسین‌بر ادامه داد: در این پیشنهاد هزینه خوابگاه و غذا را جدا محاسبه کردیم در نتیجه میزان کسر حقوق نسبت به مقدار کنونی متفاوت و کمتر خواهد بود، در واقع شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به نفع دانشجومعلمان باشد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان کسر از حقوق دانشجومعلمان قانونی است یا خیر، گفت: طبق قوانین از پیش تعیین شده کسر از حقوق وجود داشته است، اما میزان آن با توجه به افزایش حقوق‌های اخیر مقداری غیر متعارف شده است که قابلیت بازنگری دارد.