بر اساس تقویم زمانی مندرج در شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰، ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم از امروز آغاز شد.

دانش‌آموزان پایه‌های ورودی می‌توانند پس از ثبت‌نام در مدرسه با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، سفارش کتاب درسی خود را ثبت می‌کنند.