محمدباقر قالیباف در سفر به گیلان گفت: این لایحه تا ۱۰ روز آینده به صحن علنی مجلس می آید.

به ازای ارتقاء رتبه به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، و ۵ درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر معلمان افزوده شود.

یعنی اگر معلمی از رتبه معلم پایه به معلم ارشد برسد ۲۵ درصد و اگر از معلم ارشد به معلم خبره برسد ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت.

رتبه بندی معلمان به ۴ رتبه فرآیندی است که حقوق معلمان را با کارمندان دیگر دولت متناسب می کند.

آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان در یکم مهر 1400 از زبان رئیس مجلس شورای اسلامی

صلاحیت های مهارتی - تخصصی - عمومی و شخصیتی معلمان به یک گواهی صلاحیت بدل می شود که هر چند سال یک بار به روز می شود .

گواهی نامه رتبه بندی ، معلمان را طبقه بندی می کند و جز بهبود اوضاع حقوق ، مزایایی همچون کسب پست های مدیریتی ، شرکت در آزمون هایی مانند خارج از کشور یا حضور در گروه های آموزشی را برای آنها به همراه دارد.