محسنی اژه ای خطاب به قضات: اگر کسی مستحق آزادی نیست و بیرون آمدن او برای جامعه و امنیت و آرامش مردم مضر است، در زندان بماند.

 

حجم ویدیو: 671.00K | مدت زمان ویدیو: 00:00:24