سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص آخرین وضعیت امنیت مرزها به خصوص در شمالغرب وجنوب شرقی کشور اظهار داشت: نیروی انتظامی هرگونه تحرکی را رصد کرده و بر اساس وظایفی که مرزبانی نیروی انتظامی برعهده دارد اشراف و تسلط اطلاعاتی کامل در مرزها برقرار است.

 سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: به همه مردم عزیز این اطمینان را می‌ دهیم که با همکاری سپاه پاسداران ، ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی هیچ گونه تهدیدی نیست و مرزبانی نیروی انتظامی همراه با سایر نیروهای مسلح مستقر در مرز توان هرگونه مقابله را دارد و مردم عزیز اطمینان خاطر داشته باشند که هیچ کشوری نمی‌تواند با توجه به وضعیت خوب نیروهای مسلح، چشم طمعی به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

آخرین وضعیت امنیتی مرزها از زبان سخنگوی ناجا

 سردار حاجیان تاکید کرد: ایران، ایران مقتدری است و همه جهان این را می داند و همه به این موضوع اذعان دارد که امروز قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همانگونه که حضرت آقا فرمودند، در سطح عالی قرار دارد.

 معاون اجتماعی نیروی انتظامی در خصوص آمادگی مرزبانی نیروی انتظامی اعلام کرد: ما همیشه اشراف اطلاعاتی و حضور کامل داشته و در همه جا و همه ساعت‌ها حضور و آمادگی کامل داریم.