ایستگاه شهید رضایی در خط ۶ مترو تهران امروز دوشنبه در مراسمی با حضور زاکانی شهردار تهران به طور رسمی افتتاح شد.

با افتتاح این ایستگاه، سیزدهمین ایستگاهی است که در خط ۶ راه اندازی می‌شود که در مجاورت با خیابان‌های پرترددی از قبیل ۱۷شهریور، شهید رضایی (منصور) و تیردوقلو، مسافران پرشماری از مناطق ۱۲ و ۱۵ را خواهد داشت

افتتاح ایستگاه مترو شهید رضایی تهران