طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۸۷ هزار و ۹۰۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۴۶ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۳۴ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۸ هزار ۱۳۱ در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۹۹۶ هزار و ۳۵۳ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۲۲۳ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۴۹۷ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۶ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر (۸۴ هزار و ۸۵۵ نفر)

۲. هند ۳۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۵۳۰ نفر (۱۴ هزار و ۳۲۳ نفر)

۳. برزیل ۲۱ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۳۶ نفر (۱۵ هزار و ۲۶۸ نفر)

۴. بریتانیا هشت میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۶۹ نفر (۳۹ هزار و ۷۱۳ نفر)

۵. روسیه هشت میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۹۷ نفر (۴۰ هزار و ۹۶ نفر)

۶. ترکیه هشت میلیون و ۹۶۱ هزار و ۵۳۵ نفر (۲۵ هزار و ۵۲۸ نفر)

۷. فرانسه هفت میلیون و ۱۴۶ هزار و ۷۵۵ نفر (۶ هزار و ۴۶۱ نفر)

۸. ایران پنج میلیون و ۸۹۹ هزار و ۵۰۹ نفر (۱۱ هزار و ۴۰۹ نفر)

۹. آرژانتین پنج میلیون و ۲۸۶ هزار و ۷۴ نفر (یک هزار و ۵۸۹ نفر)

۱۰. اسپانیا پنج میلیون و ۸ هزار و ۵۶۸ (۲ هزار و ۲۱۲ نفر)

آمار کرونا جهان ۸ آبان/  ۸۱۳۱ فوتی و ۴۸۷ هزار ابتلای جدید

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۷۶۴ هزار و ۱۶۶ نفر (یک هزار و ۴۵۰ نفر)

۲. برزیل ۶۰۷ هزار و ۱۲۵ نفر (۳۹۹ نفر)

۳. هند ۴۵۷ هزار و ۲۲۱ نفر (۸۰۳ نفر)

۴. مکزیک ۲۸۷ هزار و ۲۷۴ نفر (۳۸۶ نفر)

۵. روسیه ۲۳۵ هزار و ۵۷ نفر (یک هزار و ۱۵۹ نفر)

۶. پرو ۲۰۰ هزار و ۹۵۰ نفر (۷۰ نفر)

۷. اندونزی ۱۴۳ هزار و ۳۳۳ نفر (۳۴ نفر)

۸. بریتانیا ۱۴۰ هزار و ۲۰۶ نفر (۱۶۵ نفر)

۹. ایتالیا ۱۳۸ هزار و ٢٥٠ نفر (۵۸ نفر)

۱۰. کلمبیا ۱۳۲ هزار و ۱۰ نفر (۷۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۱۲۵ هزار و ۸۷۵ نفر فوتی و ۱۵۹ جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

 

سایر رسانه‌ها