علی سالاریان معاون فنی سازمان نظام پزشکی در واکنش به ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: ما حدود ٣٢٠ هزار پروانه نظام پزشکی و ١٠٠ هزار پزشک داریم.

وی ادامه داد: عدد دقیق از پزشکان فعال نداریم و وزارت بهداشت هم این عدد و رقم‌ها را ندارد و چطور یک نماینده مجلس ادعا می‌کند که پزشکان ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند و این عدد صحت ندارد.

فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی پزشکان صحت ندارد

سایر رسانه‌ها