مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  شنبه ۲۱ فروردین ماه به بیان مسائلی همچون حذف دامنه نوسان به شرط تعادل یافتن بازار، مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد، قرعه کشی خودرو خیانت به کشور است، کسب و کارها در برزخ بی تدبیری، جعبه سیاه شوک های ۹۹، می پردازد.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است: 

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

جعبه سیاه شوک های ۹۹/ کسب و کارها در برزخ بی تدبیری/ مشکل بازار ارز از افزایش قیمت بنزین شروع شد

 

سایر رسانه‌ها