مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون قیمت نان هنوز اعلام نشده است، رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران، تب داغ خرید و فروش رمزارزها، خانه های خالی منشا گرانی در بازار مسکن، استقلال بانک مرکزی یک ضرورت، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۷ اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران

تب داغ خرید و فروش رمزارزها/ خانه‌های خالی منشا گرانی در بازار مسکن/ رونمایی از طرح نجات اقتصاد ایران