مهمترین تیترهای روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه سوم تیر ماه به بیان مسائلی همچون مردم در محاصره گرانی ها، بازار رمزارزها نیازمند قانون‌مندی، رکود در بازار مسکن ، افق غبارآلود اقتصاد پس از کرونا، حلقه های مفقوده تولید در ایران، قیمت گذاری دستوری بلای جان اقتصاد، مزاحم مسکن در ۳۷ کشور، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران

مردم در محاصره گرانی‌ها / رکود در بازار مسکن/ حلقه‌های مفقوده تولید در ایران