قیمت انواع حبوبات در بازار به شرح زیر است: 

قیمت انواع حبوبات در بازار چند؟

نام کالا  قیمت (تومان)
لپه همدل مقدار 900 گرم ۴۵,۷۰۰
سویا پروتئین کرالیچین مقدار 280 گرم ۱۴,۵۰۰
عدس گلستان مقدار 900 گرم ۵۹,۹۰۰
لوبیا چیتی داماش  900 گرم ۴۸,۵۰۰
ماش سیرانوش  800 گرم ۳۷,۵۰۰
نخود کرمانشاهی صنایع غذایی برنگ 900 گرم ۴۵,۰۰۰
لوبیا سیاه صنایع غذایی سالیان  450 گرم ۹۸,۰۰۰
لوبیا قرمز دلپذیر  1 کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
کینوا سه رنگ طراوت  250 گرم ۷۲,۳۰۰