شاخص کل بورس تهران ، امروز یکشنبه ۱۸ مهرماه در ابتدای معاملات با اُفت هزار و ۷۹۸ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۶۴ هزار واحدی قرار گرفت.

افت ۷۹۸ واحدی شاخص بورس در آغاز معاملات امروز