شاخص کل بورس تهران، امروز شنبه (یازده دی ماه) در ابتدای معاملات با اُفت ۹۷۸ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۶ هزار واحدی قرار گرفت.

 

بورس 978 واحد اُفت کرد