«عبدالله السلامی» نویسنده فلسطینی به سخنان مطرح شده از سوی آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در عراق در جریان دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌ها ی جهان واکنش نشان داد.

وی گفت: اینکه مرجع عالی قدر شیعیان در نجف اشرف در جریان دیدار با رهبر مسیحیان به مسأله فلسطین اشاره می‌کند بیانگر یک شجاعت بی سابقه است که به آن افتخار می‌کنیم.

السلامی بیان کرد: این موضع گیری بیانگر اوج همبستگی شیعیان با مسأله فلسطین است؛ دقیقاً همان چیزی که رژیم‌های عربی تلاش می‌کنند عکس آن را به خورد ملت‌های خود بدهند.

وی تاکید کرد: بیانیه مرجعیت دینی در نجف اشرف نقاب از چهره ادعاهای دروغین رژیم‌های عربی برداشته و حمایت‌های دروغین این رژیم‌ها از مسأله فلسطین را رسوا کرد.

السلامی ادامه داد: البته حمایت عراقی‌ها از آرمان فلسطین و ملت فلسطین چیز جدیدی نیست و ما از موضع گیری های منفی رژیم‌های عربی در قبال عراقی‌ها احساس خجالت می‌کنیم. بر کسی پوشیده نیست که مرجعیت دینی در نجف اشرف مانع خون‌ریزی مسلمین شده و خفاش‌های تاریکی که از کشورهای دیگر به عراق اعزام شده بودند را نابود کرده و در برابر طرح‌های صهیونیستی آمریکایی ایستاده است.

وی بیان کرد: ما فکر می‌کردیم حشد شعبی ابزاری در دست شیعیان عراق برای ایجاد تغییرات در منطقه است اما متوجه شدیم که این نیروها، ضامن امنیت منطقه و مانع گسترش ویروس داعش هستند.

روز گذشته نیز «شیخ علی النجفی» نماینده و فرزند آیت الله «شیخ حسین النجفی» مرجع تقلید نجف اشرف با اشاره به اظهارات آیت الله سیستانی در دیدار با رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: آیت‌الله سیستانی آخرین میخ را بر تابوت طرح عادی سازی روابط با تل آویو کوبید.

نماینده این مرجع دینی در نجف اشرف با بیان اینکه طرح عادی‌سازی روابط نمی‌تواند از کانال نجف اشرف عبور کند، گفت: مرجعیت عراق به طور صریح دیدگاه خود در خصوص عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.