بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بر اثر شیوع ویروس کرونا در جهان تاکنون ۲۳۱ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۲۲ به کرونا ویروس مبتلا شده اند. از این تعداد ۴ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۹۴۱ نفر جان خود را از دست داده اند. تعداد ۲۰۸ میلیون و ۸۵ هزار و ۷۸۴ نفر نیز بهبود یافته اند.(جمعه دوم مهر هزار و چهارصد)

آمریکا ، هند، برزیل، انگلیس، روسیه، فرانسه، ترکیه, ایران، آرژانتین و کلمبیا به ترتیب در رده های اول تا دهم کشورهای آلوده به ویروس کرونا در جهان هستند. همچنین ایران در رده هشتمین کشور آلوده به کرونا ویروس در جهان قرار دارد.

پایگاه اطلاع رسانی داده های آمار کرونا در جهان worldometers، مجموع آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا را ۴۳ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۳۰۶ مورد گزارش کرده است. همچنین مجموع امار قربانیان کرونایی امریکا را ۷۰۲ هزار و ۹۷۸ نفر گزارش کرده است.(جمعه دو مهر هزارو چهارصد)

جدول آمار امروز کرونا در جهان ۲ مهر ۱۴۰۰

آمار جهانی کرونا در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۰