همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور امروز با حضور جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور و معاونین در حال برگزاری است.

معاون سیاسی وزیر کشور در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه برگزاری این نشست در فاصله ۱۸ روز تا انتخابات , جهت انجام آخرین هماهنگی‌ها با ستادهای انتخابات استان ها تدارک دیده شده است، گفت: به عنوان مجری قانون انتخابات، وظیفه داریم به مر قانون عمل کنیم و تحت هر شرایطی بر اساس دو اصل قانونمداری و بی‌طرفی, با انگیزه و تعهد و روحیه ویژه، انتخاباتی سالم و امن برگزار کنیم.

دهمین همایش معاونین سیاسی, امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور که مسئولیت ریاست ستادهای انتخابات استان ها را بر عهده دارند، با حضور معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات کشور, مدیرکل امور سیاسی و مدیرکل تقسیمات کشوری در حال برگزاری است.