الله وردی دهقانی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با تاکید بر اینکه باید بازار خودرو ساماندهی شود، گفت: در حال حاضر میزان تقاضای خودرو از عرضه آن بیشتر است و بین این دو هیچ تناسبی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ناهماهنگی بین عرضه و تقاضای خودرو منجر به گرانی آن شده است، ادامه داد: باید تولید خودرو افزایش یابد و لازم است که به کیفیت خودرو‌های داخلی هم توجه شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت خودرو ، تصریح کرد: ما نباید به سمت قیمت گذاری دستوری برویم و باید با افزایش تولید خودرو و تامین تقاضای مردم، قیمت خودرو را به نرخ واقعی برسانیم.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: عرضه خودرو در بورس یکی از طرح‌هایی است که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود که بنده معتقدم زمانی که خودرو در بورس عرضه شود، قیمت آن افزایش می‌یابد و این طرح جامع نیست.

ضرورت ساماندهی و مشارکت بخش خصوصی در تولید خودرو در کشور

دهقانی تاکید کرد: در شرایط فعلی ما باید از ظرفیت بخش خصوصی هم برای افزایش تولید خودرو استفاده کنیم چرا که اگر تولید خودروی داخلی کم باشد، قیمت‌ها به صورت غیرواقعی افزایش پیدا می‌کند.