به نقل از جروزالم پست، «آویو کوخاوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی با تکرار ادعاهای پیشین خود و با اذعان به قدرت روز افزون کشورمان، از ادامه مقابله این رژیم با ایران سخن گفت. 

کوخاوی در بخشی از سخنانش مدعی شد: «چالش ایران همواره وجود دارد؛ زیرا این کشور به شکلی نگران کننده در سلاح‌ هسته‌ای پیشرفت داشته و تاثیرات فناوری موشک زمین به زمین و همچنین پهپادهای این کشور درمنطقه بسیار بالاست.»

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: «ایران منبع قدرتی علیه نیروهای ماست، ایران نیروهای مخالف با اسرائیل را تامین مالی، تشویق و تقویت می‌کند.»

اعتراف رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی درباره ایران

این مقام رژیم صهیونیستی بدون اشاره به ظلم و زورگویی این رژیم علیه فلسطینی ها در اظهاراتی عجیب مدعی شد: «دولت ایران با وجود ظلم و ستم، همچنان در وضعیتی ثابت مانده است. تاریخ درس بزرگی در قبال چنین حکومتی می‌دهد و باید برای سرعت بخشیدن به مقابله با ایران اقداماتی داشته باشیم.»

او همچنین در ادامه افزود: «اسرائیل به مبارزه با توانایی‌های ایران در هرزمینه و در هر زمان ادامه خواهد داد.»

کوخاوی ماه گذشته نیز در سخنانی مدعی شد که هدف اصلی رژیم صهیونیستی به حداقل رساندن حضور ایران در منطقه است. او  مدعی شده بود: «هدف اصلی به حداقل رساندن حضور ایران در خاورمیانه است. در طول سال گذشته، ما آمادگی خود را برای فعالیت در ایران سرعت بخشیدیم، این مسئله بخش قابل توجهی از افزایش بودجه امنیتی را که به تازگی بر سر آن توافق شده بود، در بر می‌گیرد.»