نشست غیرعلنی امروز یکشنبه (18 مهر1400) مجلس شورای اسلامی با حضور میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این نشست، میرکاظمی گزارشی درباره قانون بودجه 1400 کل کشور و همچنین کسری اعتبارات به نمایندگان مجلس ارائه می‌کند.

نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه