مسعود پزشکیان از وزرای سابق دولت اصلاحات و نماینده مجلس اخیرا مدعی شده که اتفاقات کنونی کشور نتیجه تصمیم گیری دولت قبل و یا این دولت نیست، از اول انقلاب تصمیم هایی گرفته ایم که اکنون هزینه آنها را می پردازیم.

وی در استوری نیز نوشت که عضو ارشد ستاد انتخاباتی روحانی نوشته است که وقتی دولت مشکلات مردم را حل نکند؛ خاطرات تلخ دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تکرار می شود.

پزشکیان همچنین پیش از این نیز گفته بود که اگر میخواهیم مشکلات اقتصادی نباشد باید سیاست جنگ با آمریکا را رها کنیم.

این سخنان پزشکیان که سابقه وزارت و نمایندگی مجلس دارد بسیار عجیب است. وی به شکلی امروز مطالبی را مطرح می‌کند که گویا فراموش کرده در این کشور و در همین نظام مسوولیت داشته و انگار از دشمنی های آمریکا در طول سالهای پس از انقلاب با مردم ایران بی خبر است!

فرار رو به جلوی اصلاح طلبان

مطمئنا تحریم ها در مشکلات اقتصادی کشور نقش دارد اما سوال اینجاست که آیا فقط ارتباط با آمریکا می تواند مشکلات را حل کند و یا سو مدیریت ها نقشی ندارد؟

آقای پزشکیان بهتر از همه می داند که در طول سالهای انقلاب جریان لیبرال و غرب گرای به نام اصلاحات بیشترین زمان مدیریت کشور را در اختیار داشته و تصمیماتی که به خصوص در دولت قبل و در زمان آقای روحانی گرفته شد بسیاری از مشکلات را تشدید کرد.

سوال اینجاست مگر در قضیه برجام آمریکایی ها تعهد ندادند و زیر آن زدند؟ چگونه سردمداران آمریکا را که همواره بدعهدی کرده اند را باید باور‌ داشت؟

این عضو ستاد روحانیت در انتخابات ۹۶ گویا فراموش کرده که در دولت قبل تمام تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشتیم و آیا این تعهد مشکلات را حل کرد؟

جالب اینجاست که اصلاح طلبان که باعث خسارت های محض در دولت قبل شدند امروز با فرار رو به جلو به جای پاسخگویی به عملکرد خود میخواهند از اب گل آلود ماهی بگیرند.

اتفاقا به نظر می رسد بیشترین میزان خسارات در کشور به سو مدیریت ها و نداشتن باور و اعتقاد به ظرفیت داخلی کشور بر می‌گردد. مشکلات امروز کشور محصول نگاه به غرب است که برخی دوستان ایشان به آن اعتقاد داشتند.

خودباوری و تقویت ظرفیت داخلی در هر‌حوزه ای می‌تواند ایرانی قوی بسازد.

هزینه های امروز کشور محصول تصمیمات تفکر لیبرال های غرب زده است و این موضوع غیر قابل انکار می باشد.