با تلاشهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو ، سرکنسولگری ایران در حیدر آباد و همکاری مقامات هندی، ۶ نفر از اتباع ایرانی که به اتهام حمل مواد مخدر توسط پلیس هند، ماه ها در شهر بنگلور تحت بازداشت قرار داشتند، پس از تبرئه از همه اتهامات از سوی دادگاه و نیز تشکیلات مبارزه با مواد مخدر هند، به ایران بازگشتند.

این گروه از ماهی‌گیران از اهالی مناطق جنوب شرق و چابهار هستند.

آزادی و بازگشت ۶ ماهیگیر ایرانی بازداشت شده در هند

سایر رسانه‌ها