سید کاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به راهکار‌های لازم در زمینه جلوگیری از فرار‌های مالیاتی در کشور اظهار داشت: دولت باید ساز و کار مناسبی را در این بخش تعریف کند.

وی تاکید کرد: کسانی که فرار مالیاتی دارند افرادی هستند که خارج از سیستم اداری فعالیت می‌کنند لذا این افراد اظهارنامه‌مالیاتی پر نمی‌کنند.

مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال فردی با تلفن همراه خود در طول روز میلیارد‌ها تومان معامله اقتصادی انجام می‌دهد لذا این افراد از طریق خطوط ارتباطی که دارند، باید قابل شناسایی باشند.

وی تاکید کرد: افرادی که فرار مالیاتی دارند به نوع یک اقتصاد زیرزمینی را مدیریت می‌کنند و عملکرد اقتصادی شان شفاف نیست لذا باید این افراد به درستی شناسایی شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین برخی از نهاد‌ها در کشور هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و این جای سوال دارد که چرا نباید این دستگاه‌ها مالیات پرداخت کنند به نظر بنده باید اینگونه مسائل هم به درستی در کشور ساماندهی شود.

وی تاکید کرد: حتماً مکانیسم برخورد با فرار‌های مالیاتی این است که وزارت اقتصاد و امور دارایی یک بانک اطلاعاتی در این بخش داشته باشد و اطلاعات بانکی خود را افزایش دهد همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌تواند دانشکده‌های مالیاتی در کشور ایجاد کند و افراد را در این بخش به درستی آموزش دهد.

۴۰ درصد فرار مالیاتی در کشور/ مدیریت اقتصاد زیر زمینی با فرار مالیاتی

این نماینده مجلس در ادامه بیان داشت: از ۱۰۰ درصد مالیات اخذ شده ما در حال حاضر حدود ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم البته این پیش‌بینی ماست و ممکن است این رقم بیشتر هم باشد.

گفت و گو از حمیدرضا پیرهادی

سایر رسانه‌ها