اعضای کادر فنی سابق تیم فوتبال استقلال تهران پس از توافق با مدیریت باشگاه قرار شد بخشی از دستمزد خود را ببخشند و ما بقی را طی چند فقره‌ چک دریافت کنند.

به هر ترتیب اگر مدیریت باشگاه استقلال تا چند روز آینده نتواند بدهی دستیاران محمود فکری را بپردازد با خطر جدی رو به رو می‌شود چرا که در صورت شکایت، باشگاه استقلال باید رقم کل قرارداد کادر فنی سابق را متقبل شود.

موعد چک‌های کادرفنی سابق استقلال نزدیک است و مدیریت باشگاه باید فکری به حال پرداخت آن‌ها کند.